Privacy- en cookiebeleid

Welkom bij het Privacy- en cookiebeleid van Jong&Out. Hier leggen we je uit hoe Jong&Out ("Jong&Out", "wij", "ons"), onderdeel van COC Nederland, je persoonlijke gegevens gebruikt, verzameld, verwerkt en deelt, inclusief informatie die we verkrijgen via onze app en/of website. ("platform", "Jong&Out services")

Als LGTBQIA+ sociaal netwerk applicatie stelt Jong&Out u in staat om gevoelige informatie over uzelf, inclusief uw weergavenaam, persoonlijke biografie en woonplaats, te delen met ons (en de serviceproviders die we nodig hebben) en andere Jong&Out-gebruikers. In dit Privacy- en cookiebeleid wordt ook uitgelegd hoe u uw persoonsgegevens kunt beheren. Wij raden u aan dit Privacy- en cookiebeleid zorgvuldig te lezen.

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij?

Wanneer u gebruik maakt van het platform verzamelen wij persoonsgegevens van u. ‘Persoonsgegevens’ zijn alle gegevens die iemand in staat stellen om u te identificeren. Hoewel hieronder enkele voorbeelden staan van de persoonsgegevens die Jong&Out verzamelt, moet worden opgemerkt dat niet alle Jong&Out-services alle onderstaande gegevens verzamelen.

Persoonsgegevens die u verstrekt

 • Aanmeldgegevens. Om de Jong&Out-services te kunnen gebruiken, moet u mechanisme voor accountverificatie (identificatiebewijs/paspoort, persoonlijk OV-chipkaart, schoolpas met foto, naam en geboortedatum) opgeven. Bij het aanmaken van een account slaat Jong&Out uw mechanisme voor accountverificatie op voor authenticatie en/of verificatiedoeleinden. Nadat de verificatie is voltooid, zal uw mechanisme worden verwijderd van onze servers. 
 • Profielinformatie. Wanneer u een Jong&Out-account aanmaakt kiest u ervoor om persoonsgegevens over u te verstrekken voor uw Jong&Out-profiel. Op het platform kunt u bijvoorbeeld vrijwillig uw persoonsgegevens verstrekken, zoals uw foto, naam, 'biografie' of woonplaats en alle andere informatie die u toevoegt aan uw profiel op het platform (‘profielgegevens’). Denk goed na over welke persoonlijke gegevens u wilt opnemen in uw profiel. U kunt deze informatie op elk gewenst moment bekijken en wijzigen op uw profiel op het platform.
 • Ondersteuning. Indien u ons contact opneemt met ons, verzamelen we uw naam en e-mailadres en mogelijk andere Persoonsgegevens alsmede andere inhoud die u naar ons stuurt om op een kwestie te reageren en deze aan de orde te stellen. Indien u contact opneemt met ons verzamelen en bewaren we, als u deze verstrekt, ook bepaalde technische diagnostische gegevens zoals uw telefoonmodel. We kunnen een administratie bijhouden van onze communicatie met u en uw communicatie met ons, met inbegrip van eventuele klachten die we van u ontvangen over andere gebruikers (en van andere gebruikers over u).
 • Verzendlijst. Wanneer u zich registreert voor de Jong&Out-services, verzamelen we uw e-mailadres om u Jong&Out-nieuws, updates voor de Jong&Out-services, de meest recente informatie over meetings, producten en services te sturen. 
 • Feedback/Enquêtes ('enquête'). Wanneer u deelneemt aan een enquête geeft u ons via deze enquête aanvullende gegevens door. Indien de enquête wordt verzorgd door een derde serviceprovider, is het beleid van deze derde partij van toepassing op de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw gegevens. Tenzij anderszins is aangegeven, gebruiken we de diensten Google voor enquêtes. U kunt het privacybeleid van Google hier inzien.
 • Foto's, video's en audio. Als u een foto of video wilt uploaden of een audiobericht wilt versturen terwijl u de Jong&Out-services gebruikt, moet u het platform toestaan om toegang te krijgen tot uw camera, microfoon en fotogalerij zodat het platform toegang verkrijgt tot de foto’s en video’s die zijn opgeslagen in uw fotogalerij.
 • Berichten. Wanneer u een bericht met behulp van de Jong&Out-services (dat foto’s, locatie, audio, video, emoji, etc. kan bevatten) naar andere gebruikers van de Jong&Out-services stuurt, kunnen deze persoonsgegevens bevatten.

Persoonlijke gegevens die wij van uw apparaat ontvangen zodra u gebruik maakt van de Jong&Out-services

 • Hardware- en softwaregegevens. We verzamelen bepaalde hardware- en software-informatie over u en uw apparaat, zoals het merk en model van het apparaat, de maatschappij, het type gegevensverbinding, het type browser, het besturingssysteem, het IP-adres, de domeinnaam, de datum/tijd van uw bezoek, crashes van de app.  Al het voorgaande wordt collectief de ‘hardware- en software-informatie’ genoemd.
 • Cookies, logbestanden en andere traceertechnologieën. We gebruiken cookies en URL-gegevens om informatie te verzamelen over de datum en tijd van uw bezoek en uw zoekopdrachten. Indien u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, werken bepaalde functies van de Jong&Out-services mogelijk niet zoals u verwacht.

Hoe wij uw persoonsgegevens delen

 • Derden serviceproviders. We delen uw Persoonsgegevens met derden serviceproviders om u de Jong&Out-services te bieden, tests voor kwaliteitsbewaking uit te voeren, technische ondersteuning te bieden en/of andere services aan Jong&Out te leveren. Tenzij zoals anderszins is vermeld in dit Privacybeleid, mogen deze andere serviceproviders contractueel uw Persoonsgegevens alleen gebruiken voor de levering van de services waarom Jong&Out heeft verzocht. Serviceproviders met toegang tot informatie zijn Yune, ons marketing strategiebureau; en WeAreJust, de ontwikkelaars van het platform.
 • Wettelijke verplichtingen. Jong&Out kan persoonsgegevens bewaren of openbaar maken als reactie op wettelijke verzoeken hiertoe, waaronder: dagvaardingen, borgstellingen of gerechtelijke uitspraken, in verband met juridische procedures; teneinde relevante wetgeving na te leven; onze rechten inzake de verdediging tegen juridische vorderingen vast te stellen en uit te oefenen; indien we van mening zijn dat het nodig is om illegale activiteiten, vermeende fraude, veiligheid van personen of eigendommen, schending van onze beleidslijnen of anderszins zoals wettelijk vereist te onderzoeken, voorkomen of dienaangaande maatregelen te treffen.

U deelt uw persoonsgegevens in de volgende situaties:

 • Jong&Out-profielen. De Jong&Out-services zijn een platform voor een sociaal netwerk door middel waarvan gebruikers contact kunnen maken en informatie kunnen delen. Wanneer u de Jong&Out-services gebruikt, zijn uw Jong&Out-profielgegevens toegankelijk voor andere gebruikers en kunnen andere gebruikers van het platform uw profielgegevens en andere door u geplaatste persoonsgegevens (met inbegrip van gevoelige persoonsgegevens) zien. Andere gebruikers kunnen bijvoorbeeld u of uw profieleigenschappen opzoeken. Neem geen informatie in uw profiel op die u privé wilt houden. Als u bijvoorbeeld niet wilt dat uw woonplaats bekend wordt, moet u deze informatie niet opnemen in uw Jong&Out-profiel. Hoewel u met de Jong&Out-app bepaalde items (zoals profielgegevens of andere informatie) besloten kunt maken, kunnen geavanceerde gebruikers die het platform gebruiken op een wijze die niet is toegestaan, toch deze gegevens verkrijgen en uw identiteit achterhalen.
 • Berichten. U kunt ervoor kiezen om andere gebruikers berichten te sturen, inclusief foto’s, audio, locatie, emoji of video’s. Wanneer u een bericht verstuurt, verstrekt persoonsgegevens aan Jong&Out en de gebruiker die uw bericht bekijkt. Stuur geen berichten en deel geen inhoud waarvan u niet wilt dat iemand anders deze opslaat of deelt, omdat gebruikers inhoud op kunnen slaan of kunnen kopiëren naar buiten het platform. Chatberichten worden lokaal opgeslagen op apparaten en op onze servers. Als u ervoor kiest om uw account te verwijderen, kunnen eventuele berichten die u naar andere gebruikers hebt gestuurd dus nog steeds aanwezig zijn op het apparaat van de andere gebruiker. Deel uw accountgegevens of betaalgegevens nooit via chat (of platforms van derden).

U gaat ermee akkoord en stemt ermee in dat de hierboven geschetste informatie en gegevens met derden mogen worden gedeeld zoals in dit document beschreven.

Gegevensbewaring

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor de informatie is verzameld, of zoals anderszins toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving of op grond van de servicevoorwaarden van Jong&Out of de richtlijnen voor de community van Jong&Out.

Als u uw account verwijdert, worden uw profielgegevens die aan uw account zijn gekoppeld uit onze systemen verwijderd, tenzij bewaring voor wettelijke doeleinden noodzakelijk is. De auteur van de berichten die u geplaatst heeft op het platform worden geanonimiseerd. Met betrekking tot accounts die zijn verboden als gevolg van overtredingen van de voorwaarden van Jong&Out en/of de Richtlijnen voor de community van Jong&Out ('huisregels), behoudt Jong&Out het e-mailadres voor accountverificatie, en logboekgegevens die verband houden met de reden van het verbod. Jong&Out kan (chat)berichten bewaren die worden gebruikt voor het melden van aanstootgevend gedrag dat resulteert in een accountverbod. Jong&Out kan uw persoonsgegevens ook bewaren als dat nodig is op grond van een geldig wettelijk verzoek. 

Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

Bij Jong&Out nemen we de privacy en beveiliging van uw persoonsgegevens serieus. We werken actief aan het bewaken van de integriteit en veiligheid van de Jong&Out-services. We hebben een strikt beleid om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd. We streven er consequent naar om onze verdediging te verbeteren in de voortdurende strijd tegen slechte actoren. Daarom maken we geen specifieke beveiligingshulpmiddelen of -technieken die we gebruiken bekend met het oog op een betere bescherming van uw persoonsgegevens, omdat we niet onbewust mensen met kwade bedoelingen van informatie willen voorzien. Dat gezegd hebbende, is geen enkele methode van gegevensdoorgifte via internet, of methode van elektronische opslag volledig veilig, en Jong&Out kan niet instaan voor de beveiliging van uw Persoonsgegevens. Indien we wettelijk verplicht zijn om u te informeren over ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens, kunnen we u elektronisch of schriftelijk op de hoogte stellen volgens de toepasselijke wetgeving.

Uw keuzes

U kunt de volgende keuzes over uw Persoonsgegevens maken:

 • Profielinformatie. U kiest ervoor om persoonsgegevens over u te verstrekken voor uw Jong&Out-profiel. Daarnaast kunt u uw profielgegevens op elk moment wijzigen door het onderdeel profiel op het platform te openen.
 • E-mails over promoties. Tijdens het registratieproces wordt u aangemeld voor onze nieuwsbrief zodat we u gratis nieuwsbrieven, enquêtes, aanbiedingen en ander promotiemateriaal in verband met Jong&Out en/of de Jong&Out-services kunnen sturen. U kunt de ontvangst van e-mails over promoties stopzetten door de instructies voor uitschrijving te volgen in de ontvangen e-mails. Indien u zich afmeldt voor het ontvangen van dergelijke e-mails, kunnen we u nog altijd servicegerelateerde berichten sturen en kunnen onze toepassingen rechtstreeks berichten bezorgen in de app.

Uw rechten

Sommige jurisdicties kunnen u het recht geven om ons te vragen:

 • U te voorzien van informatie over onze verwerking van uw persoonsgegevens en u toegang te geven tot uw persoonsgegevens.
 • Onnauwkeurigheden in uw persoonsgegevens te corrigeren of bij te werken.
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Een machineleesbare kopie van uw persoonsgegevens te verstrekken aan u of een derde van uw keuze.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Toestemming in te trekken die u ons eerder heeft gegeven. U kunt dit verzoek te allen tijde doen. De intrekking van uw toestemming geldt alleen voor toekomstige verwerkingsactiviteiten, en niet met terugwerkende kracht.
 • Bezwaar maken tegen onze gerechtvaardigde belangen als rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens (wanneer dit in uw jurisdictie is toegestaan).

Hoewel we de bovenstaande verzoeken honoreren als de wet ons daartoe verplicht, zijn er situaties waarin we mogelijk niet kunnen instemmen met een bepaald verzoek. Zo is het voor ons bijvoorbeeld niet mogelijk om uw persoonsgegevens te verwijderen als wij wettelijk verplicht zijn deze te bewaren (bijvoorbeeld voor belasting- en boekhoudkundige doeleinden), of als wij deze nodig hebben om een contract met u na te komen. Evenzo kan de toegang tot uw persoonsgegevens worden geweigerd indien het ter beschikking stellen van de informatie zou leiden tot het onthullen van persoonsgegevens van een andere persoon of indien het voor ons wettelijk onmogelijk is om dergelijke informatie bekend te maken. 

Houd er rekening mee dat als gevolg van de bewaringspraktijken van Jong&Out sommige historische gegevens mogelijk niet beschikbaar zijn, omdat ze niet meer in de systemen van Jong&Out worden bewaard. U kunt een verzoek indienen per e-mail gericht aan info@jongenout.nl. Indien nodig kunnen wij u om specifieke informatie vragen om uw identiteit te bevestigen alvorens uw verzoek te verwerken.

Als u een klacht wilt indienen over ons gebruik van uw persoonsgegevens of onze reactie op uw verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via info@jongenout.nl

Hoe gebruikt Jong&Out cookies?

Zoals hieronder nader beschreven, kunnen we cookies en andere traceertechnologieën gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van essentiële functies, zoals het identificeren van vertrouwd webverkeer

Hoe kunt u cookies beheren?

Er zijn verschillende mogelijkheden om tijdens het gebruik van Jong&Out-services cookies en traceertechnologieën te beheren.

 • Algemene opt-out. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. Het is ook mogelijk dat u uw browserinstellingen kunt configureren om de Jong&Out-services te gebruiken zonder enige cookiefunctionaliteit. U kunt cookies handmatig verwijderen of uw browser zo instellen dat cookies automatisch worden verwijderd volgens een vooraf bepaald schema. Selecteer bijvoorbeeld in de menubalk van Internet Explorer: Extra’s -> Internetopties -> Geschiedenis -> Verwijderen om handmatige en automatische opties te bekijken.
 • Voor meer informatie over het beheer van cookies op populaire browsers gaat u naar: Apple SafariGoogle ChromeMicrosoft EdgeMicrosoft Internet ExplorerMozilla FirefoxBraveDuckDuckGo.

Aanvullende informatie

De volgende aanvullende informatie houdt verband met onze privacypraktijken:

 • Toegestane leeftijd. De Jong&Out-services zijn alleen bedoeld voor gebruikers van achttien (18) jaar en jonger. Indien u ervan op de hoogte bent dat een oudere of meerderjarige persoonsgegevens op de Jong&Out-services heeft ingediend, dient u contact met ons op te nemen via info@jongenout.nl, of gebruik te maken van de meldingstool in de app, zodat we passende maatregelen kunnen treffen.
 • Toepassingen/websites van derden. We hebben geen zeggenschap over en kunnen niet verantwoordelijk zijn voor de privacy- en gegevensverwerkingspraktijken voor andere websites of toepassingen en controleren deze niet. Indien u op een koppeling naar een andere website of toepassing van derden klikt, zijn de voorwaarden van dit privacy- en cookiebeleid niet van toepassing.
 • Wijzigingen in dit privacy- en cookiebeleid. Indien we een wezenlijke wijziging doorvoeren in dit privacy- en cookiebeleid, proberen we minimaal u op de hoogte te stellen van deze wijziging door een e-mail te sturen naar het laatste e-mailadres dat u aan ons hebt verstrekt (indien van toepassing), of door u op de hoogte te stellen wanneer u zich aanmeldt bij de Jong&Out-services.
 • Contactgegevens. Jong&Out stelt uw opmerkingen of vragen over dit privacy- en cookiebeleid op prijs. Neem contact met ons op via het e-mailadres info@jongenout.nl.